Zorgverzekeraar / Vergoeding

Bokslee 4 8447 CN Heerenveen    06 41654736   kinderfysiotherapie@home.nl

Tarieven resitutiepolis. 

Reguliere zitting Kinderfysiotherapie                       € 65,00         


Instructie/overleg ouders                                       € 65,00                 


Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport              € 65,00                 


Toeslag aan huis                                                   € 35,00                 


Screening                                                             € 35,00               


Intake en onderzoek na screening                          € 50,00               


Intake en onderzoek met verwijzing                        € 65,00               Facturen worden maandelijks verstuurd met een betalingstermijn van 14 dagen.


     Zorgverzekeraar / Vergoeding.


      Een huisarts, specialist of consultatiebureau/jeugdarts kan een kind voor kinderfysiotherapie verwijzen naar de

      kinderfysiotherapeut.


      Echter, ouder en kind kunnen ook rechtstreeks, zonder tussenkomst van een verwijzer, contact opnemen met een

      kinderfysiotherapeut voor hun vraag.


      De kosten voor kinderfysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering en indien nodig uit de aanvullende

      verzekering van de ziektekostenverzekering.


      In geval van een chronische indicatie worden alle kosten vergoed uit de basisverzekering. In dat geval is wel een

      verwijzing vereist.


      In de meeste gevallen is er sprake van een naturapolis. De gemaakte kosten worden dan door de

      kinderfysiotherapeut rechtstreeks  gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

      Heeft u gekozen voor een restitutiepolis, dan ontvangt u een rekening, welke betaald behoort te worden binnen

      de beschreven termijn en die u zelf kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

      De tarieven die in dat geval gehanteerd worden staan beschreven in het overzicht.

      De zorgverzekeraar vergoedt hiervan een gedeelte afhankelijk van uw polis.