Werkwijze

Bokslee 4 8447 CN Heerenveen    06 41654736   kinderfysiotherapie@home.nl

     Werkwijze


      Wanneer een kind voor het eerst, zonder verwijsbrief bij de

      kinderfysiotherapeut komt, volgt een screening. Dit houdt

      in dat de kinderfysiotherapeut beoordeelt of de problemen

      van het kind op het terrein van de kinderfysiotherapie

      thuishoren.


      Wanneer dit het geval is wordt er een

      kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Om de

      mogelijkheden van het kind nauwkeurig te bepalen maakt de

      kinderfysiotherapeut gebruik van specifieke testen.

      Ouders / verzorgers en anderen zijn belangrijk voor het

      geven van informatie over het kind. De kinderfysiotherapeut

      bespreekt de bevindingen en stelt, zo nodig, een

      behandelplan op.


      Evaluatie van de behandeling vindt regelmatig plaats.

      Wanneer de behandelingen worden gestopt, schrijft de

      kinderfysiotherapeut een eindverslag.


      Komt het kind op verwijzing van een arts, dan wordt een

      deel van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek de eerste

      keer gedaan.

      De werkwijze is vervolgens dezelfde als boven beschreven.


      Kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar worden aan huis

      onderzocht en behandeld. Het kind blijft in de eigen,

      'vertrouwde' omgeving, zodat het zich prettig voelt.


      Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar worden (waar mogelijk) in

      de praktijk van de kinderfysiotherapeut onderzocht en

      behandeld. Dit biedt meer mogelijkheden en uitdagingen

      voor het kind. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor

      kinderen. Voorop staat het vergroten van plezier in bewegen

      en het stimuleren van bepaalde motorische vaardigheden.

     

      Ook kunnen er oefeningen worden gedaan samen met de

      ouders. Via eenvoudige bewegingservaringen worden   

      kinderen gestimuleerd zich te concentreren en richten op het

      eigen lichaam. Ze worden zich bewust van de mogelijkheden

      en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit het vertrouwen

      in zichzelf, in elkaar en werkt het positief op de onderlinge

      hechting en ouder-kindrelatie. (Sherborne Samenspel)