Werkwijze

Bokslee 4 8447 CN Heerenveen 06 41654736 kinderfysiotherapie@home.nl

Werkwijze

 

Wanneer een kind voor het eerst, zonder verwijsbrief bij de

kinderfysiotherapeut komt, volgt een screening. Dit houdt

in dat de kinderfysiotherapeut beoordeelt of de problemen

van het kind op het terrein van de kinderfysiotherapie

thuishoren.

 

Wanneer dit het geval is wordt er een

kinderfysiotherapeutisch onderzoek gedaan. Om de

mogelijkheden van het kind nauwkeurig te bepalen maakt de

kinderfysiotherapeut gebruik van specifieke testen.

Ouders / verzorgers en anderen zijn belangrijk voor het

geven van informatie over het kind. De kinderfysiotherapeut

bespreekt de bevindingen en stelt, zo nodig, een

behandelplan op.

 

Evaluatie van de behandeling vindt regelmatig plaats.

Wanneer de behandelingen worden gestopt, schrijft de

kinderfysiotherapeut een eindverslag.

 

Komt het kind op verwijzing van een arts, dan wordt een

deel van het kinderfysiotherapeutisch onderzoek de eerste

keer gedaan.

De werkwijze is vervolgens dezelfde als boven beschreven.

 

Kinderen van 0 tot ongeveer 2 jaar worden aan huis

onderzocht en behandeld. Het kind blijft in de eigen,

'vertrouwde' omgeving, zodat het zich prettig voelt.

 

Kinderen vanaf ongeveer 2 jaar worden (waar mogelijk) in

de praktijk van de kinderfysiotherapeut onderzocht en

behandeld. Dit biedt meer mogelijkheden en uitdagingen

voor het kind. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor

kinderen. Voorop staat het vergroten van plezier in bewegen

en het stimuleren van bepaalde motorische vaardigheden.

Ook kunnen er oefeningen worden gedaan samen met de

ouders. Via eenvoudige bewegingservaringen worden

kinderen gestimuleerd zich te concentreren en richten op het

eigen lichaam. Ze worden zich bewust van de mogelijkheden

en beperkingen van hun lichaam. Zo groeit het vertrouwen

in zichzelf, in elkaar en werkt het positief op de onderlinge

hechting en ouder-kindrelatie. (Sherborne Samenspel)